Tutkimuspalveluista kohdennettuihin
ratkaisuihin

Tarjoamme monipuolisia tutkimus- ja asiantuntijapalveluja sekä laiteratkaisuja sisäilma- ja infektioriskien hallintaan pääasiassa julkisen sektorin ja yritysten kiinteistöihin. Olemme vahvimmillamme laajoissa kokonaisuuksissa. Teemme myös yksittäisiä mittauksia ja pienempiä kuntotutkimuksia.

Tutkimus- ja asiantuntijapalveluidemme tavoitteena on selvittää

 • tilanteen kriittisyys
 • ongelmien syy ja laajuus
 • toimenpidetarve ja –aikataulu
 

Lisäksi tavoitteenamme on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi

 • oikeita toimia, oikeaan aikaan ja oikeassa järjestyksessä
 • ratkaisuvaihtoehtoja altistumisen minimointiin
 • ratkaisujen riskejä, mahdollisuuksia ja kustannusten suuruusluokkia
 • sovittaa ratkaisut yhteen terveysriskin, talouden, rakennuksen suunnitellun tarpeen ja elinkaaren mukaan  
 •  
Tutkimuspalveluja julkiselle sektorille
Vinha ilmanpuhdistin koulussa

Kotimaisia sisäilmaa parantavia laitteita

Tuotteidemme tarkoitus on:

 • estää haitallisten altisteiden päätyminen sisäilmaan
 • tuoda puhdasta ilmaa hengitysvyöhykkeelle
 • vähentää jo sisäilmaan päätyneitä altisteita
 • pienentää infektioriskiä
   

Palvelu infektioriskien hallintaan

Infektioriskien hallinta -palvelun tarkoituksena on minimoida riskit tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti. Infektioriskien hallinta -palvelussa sovelletaan sairaaloiden leikkaussaleissa, laboratorioissa ja puhdastiloissa käytössä olevia menetelmiä, laitteistoja ja tekniikoita.

ISEC on toimittanut infektioriskien hallinnan palveluita mm. Suomen eduskunnalle sekä useille kaupungeille, kunnille ja terveydenhuollon yksiköille.