Avustus sisäilmaongelmaisten asuntojen tutkimuksiin

Uusi vuosi on tuonut tullessaan merkittäviä taloudellisia helpotuksia sisäilmaongelmaisten asuntojen omistajille.

01-10-2019 09:06:00

blogikuva_10.1..jpg

 

Uusi vuosi on tuonut tullessaan merkittäviä taloudellisia helpotuksia sisäilmaongelmaisten asuntojen omistajille. 1.1.2020 voimaan tulleen asetuksen mukaan sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksista ja perusparannusten suunnittelusta syntyviin kustannuksiin voidaan myöntää avustusta. Alkuperäinen Ympäristöministeriön tiedote löytyy täältä.

 

Tuki tiivistetysti

  • Hae avustusta sisäilmaongelmakohteen tutkimuksiin ja/tai suunnitteluun Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta ARA:lta
  • Tavoitteena edistää suunnitelmallista kiinteistönpitoa, rakennuskannan laadun ylläpitoa sekä tukea ja kannustaa omistajia toteuttamaan kiinteistöjen korjauksia.
  • Avustusta voi saada enintään 50 prosenttia kuntotutkimusten ja perusparannusten suunnittelun toteutuneista kustannuksista.
  • Avustus ei kata korjauksia
  • Avustusta voi saada esimerkiksi asunto-osakeyhtiö tai pientalon omistaja
  • Tuen saannin ehtona on, että rakennukseen on tehty kuntotutkimus
  •  

Miten ISEC voi auttaa?

Sisäilmaongelmien syy- seuraussuhteet ovat erikoisalaamme. Toimimme terveysriskiperusteisesti. Pyrimme minimoimaan terveydelle haitallisen altistumisen kustannustehokkaasti asiakkaidemme tilanne huomioiden. Tarjoamme asiakkaillemme selkeitä rakennuksen kuntoon ja sisäilmaan liittyviä palvelukokonaisuuksia, joiden avulla kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen ja terveellinen elinympäristö varmistetaan. Näihin palveluihin voidaan käyttää juuri voimaan tullutta avustusta. Toimintamme on alan säädösten, standardien, ohjekorttien, ohjeistusten ja oppaiden mukaista. Hiottujen toimintamallien ansiosta ja terveysriskin kannalta olennaiset asiat huomioiden kokonaiskustannukset ovat tyypillisesti 50–90 % edullisemmat perinteisiin kuntotutkimuksiin ja korjaustoimiin verrattuna.

Käytännössä kaikissa rakennuksissa on vikoja ja vaurioita. Olennaista on, tulevatko terveydelle haitalliset aineet sisäilmaan. Puutteellinen ilmanvaihto on keskeisin yksittäinen syy sisäilmaongelmiin. Eniten ongelmia on ollut 1970–80-lukujen rakennuksissa, joissa ei ole toimivaa ilmanvaihtojärjestelmää tai joissa on koneellinen poistoilmanvaihto ilman selkeitä korvausilmareittejä. Ongelmia aiheuttaa helposti myös painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä ilman selkeää korvausilmareittiä ja korvausilman suodatusta.

Teemme IV-järjestelmän tarkastuksia, mittauksia ja kuntotutkimuksia pien- ja rivitaloihin sekä kerrostaloasuntoihin. Tarvittaessa autamme asiakasta parantamaan olemassa olevan iv-järjestelmän toimivuutta. Mikäli laitteisto on puutteellinen, räätälöimme vaihtoehtoisia iv-ratkaisuja löytääksemme kustannustehokkaita ongelmanratkaisukeinoja.