Tutkimuspalvelut

# Tartumme kokonaisvaltaisesti sisäilmaongelmatilanteisiin. Tuomme myös lisäarvoa kiinteistökannan hallintaan, rakentamiseen ja korjaukseen sekä kiinteistön käyttöön ja ylläpitoon.

Kokonaisvaltaisia tutkimuspalveluita ja ratkaisuja 

Tarjoamme kokonaisvaltaisia tutkimuksia, asiantuntijapalveluita, laitteita ja ratkaisuja kiinteistökannan hallintaan, rakentamiseen ja korjaukseen, kiinteistön käyttöön ja ylläpitoon sekä sisäilmaongelmatilanteisiin. Tarvittaessa huolehdimme rakennuksesi turvallisesta käytöstä elinkaaren loppuun saakka tai saatamme sen kuntoon terveydellisellä tyytyväisyystakuulla. 

Olemme erikoistuneet vähentämään haitallista altistumista esim. elinkaarensa päässä olevissa rakennuksissa. Altistumisolosuhteiden kannalta on tärkeää tietää haitalliset päästölähteet, rakenteiden epätiiveyskohdat ja ilmanvaihdon aiheuttamat ilmavirtaukset rakenteista. Lisäksi selvitämme ISEC Sisäilmakyselyn avulla tilankäyttäjien havaitsemat kosteusvauriot, poikkeamat sisäilmaolosuhteissa, rakennukseen liittyvän koetun oireilun sekä poikkeavan huolestuneisuuden ja epäluottamuksen. Tämä edellyttää matalaa viestimiskynnystä henkilökunnan kanssa sekä sujuvaa tiedottamista sidosryhmien välillä. Raportoimme poikkeamien syyt, jatkotutkimus- ja toimenpidetarpeet esimerkiksi sisäilmaryhmälle tai muulle päätöksentekotaholle. Räätälöimme palvelut, ratkaisut ja laitteet tarpeen mukaan aina korjausten seurantaan saakka.

Kysy lisää tai pyydä tarjous
tutkimuspalveluista!

Asiakaspalvelumme ja chat-palvelu avoinna ma–pe klo 9–16
info(@)isec.fi
050 386 9194

Ota yhteyttä

due diligence-palvelut

Kiinteistökannan hallinta

Autamme kiinteistönomistajia taloudellisessa kiinteistönpidossa ja riskinhallinnassa. Tässä työssä ISEC:n tarjoamia palveluja ovat

 • Kuntoarvio ja PTS
 • Due diligence -palvelut
 •  

Uudisrakentaminen

Uusissa rakennuksissa esiintyy usein voimakkaita hajuja, joiden koetaan aiheuttavan oireita ja muita haittoja. Tämä johtuu tyypillisesti pintamateriaalien ja materiaaliyhdistelmien voimakkaista emissioista M1-luokituksesta huolimatta. Materiaaliriskinarviopalvelumme auttaa sinua valitsemaan aidosti vähäpäästöiset materiaalit. Tyypillisesti tämä vähentää koettuja haittoja ja ilmanvaihdon toimivuuteen kohdistuvia vaatimuksia merkittävästi.

Korjausrakentaminen

Korjausrakentamisen palvelumme:

 • Kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset
 • - korjaustarpeet
 • - vauriomekanismit ja -laajuudet
 • - korjaussuunnittelun lähtötiedot
   
 • Haitallisen altistumisen arviointi ja minimointi
 • - ISEC Sisäilmakysely: koetut haitat ja niiden vakavuus
 • - haitallisten päästölähteiden paikannus
 • - rakenteiden tiiviyden arviointi ja/tai mittaus
 • - epäpuhtaiden ilmavirtojen määritys
 • - altistumisolosuhteiden arviointi
 • - haitallisen altistumisen minimointi
   
 • Korjaussuunnitteluhankkeisiin osallistuminen
 • - korjaustapasuunnittelu
 • - korjaussuunnittelu
 • - valvonta
   
Korjausrakentaminen
Kuntotarkastus

Kiinteistön käyttö ja ylläpito

Kiinteistön käyttö ja ylläpito voi vaikuttaa voimakkaasti sisäilman laatuun. Joskus haittailmoituksiin ei ole reagoitu vuosiin, jolloin kohteessa voi olla suuri määrä kuntoon laitettavia epäkohtia. Tilanteen päivitys ja haittailmoituksiin reagoiminen on tärkeää, ettei rakennuksesta tule sisäilmaongelmakohdetta.

Tuemme kiinteistönomistajia tässä tavoitteessa:

 • ISEC Sisäilmakysely: tilakohtainen lista koetuista haitoista toimenpidesuosituksineen
 • Ilmanvaihdon puhtaus- ja toimivuustarkastelut toimenpidesuosituksineen
 • Paine-ero- ja olosuhdemittaukset toimenpidesuosituksineen
 • Haitallisen altistumisen arviointi ja minimointi
 • Kemikaaliriskinarviot ja käyttösuositukset

Sisäilmaongelmatilanteet

Sisäilmaongelma on yksi kiinteistön yksi suurimmista tuottoriskeistä. Samalla se voi aiheuttaa vuokralaisille terveysriskin ja tyytymättömyyttä. Tilanteen ratkaisemiseksi tarvitaan laajaa osaamista. ISEC on edelläkävijä sisäilmaongelmaisten rakennusten tutkimuksissa, haitallisen altistumisen minimoinnissa ja kriisiviestinnässä.

Suurimpia lisäarvotekijöitämme ovat kokonaisvaltainen ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa sekä terveysriskilähtöiset tutkimukset. ISEC Sisäilmakysely ja haitallisen altistuksen mittaukset auttavat selvittämään, mistä koetut hajut ja oireilut johtuvat, miten haitallisia ne ovat ja miten ne voidaan poistaa. Lisäksi kysely selvittää työyhteisön kipupisteet ja henkiset esteet ongelmien ratkaisulle. Riittävä tuki ja tieto ongelmien aiheuttajista antaa kiinteistönomistajalle muitakin korjausvaihtoehtoja kuin peruskorjaus tai rakennuksen purkaminen. Täsmäkorjauksen hinta on tyypillisesti murto-osa peruskorjauksen hinnasta samalla kun terveyttä ja hyvinvointia mittaava tulos on parempi.

Ota yhteyttä alueellasi toimivaan sisäilmatutkijaamme!

Pohjois-Suomi
Mikko Salin
Johtaja (tutkimuspalvelut),
FT, työterveyshuollon asiantuntija,
RTA C-25535-26-20,
045 866 2929

PK-seutu, Uusimaa
Pekka Salin
FM (kemia),
RTA C-25716-26-20,
Kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset
050 4151 767

Pirkanmaa, Päijät-Häme, Keski-Suomi ja Etelä-Pohjanmaa:
Elina Kaitajoki
Sisäilma- ja kuntotutkija
Kosteusvaurion kuntotutkija (KVKT)
044 250 5555